TOPLUM VE BOGAZiÇi

Boğaziçi Üniversitesi 150 yıldır oluşturduğu birikimle toplumun ihtiyaçları konusunda duyarlı olmuş, ürettiği ve uyguladığı projelerle birçok konuda öncülük yaparak örnek olmuştur. 150. Yıl kapsamında da üniversite sahip olduğu bilgi ve deneyimi toplumun tüm kesimleriyle paylaşmak amacıyla bir dizi etkinlikler düzenleyecktir. Bu çerçevede öncelikle Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri genetikten psikolojiye, bilişimden tarihe çeşitli konularda güncel içerikte hazırladıkları seminerleri Türkiye çapında çeşitli platformlarda sunacaklar, toplumun bilgiye erişimine aracı olacaklardır.