KÜLTÜREL BiRiKiM

Boğaziçi Üniversitesi’nin Türkiye ve dünyada sahip olduğu öncü ve yenilikçi konumun en önemli dayanağı sahip olduğu tarihi ve kültürel mirastır. 1863 yılından bu yana oluşan bu miras birikimini yansıtmak amacıyla 150.Yıl kutlamaları boyunca düzenlenecek kültürel etkinliklerle geçmişi bugüne taşıyarak geleceğe bir perspektif sunulması hedefenmektedir.

Boğaziçi Üniversitesi’nin 150 yıllık tarihini gözler önüne serecek belge niteliğinde bir çalışma olan “Dünden Bugüne Boğaziçi Üniversitesi 1863-2003” başlıklı kitabın yanı sıra Robert Kolej’in tarihini kampüslerde görünür kılacak sergi de dünü bügüne bağlayacaktır. Diğer taraftan Boğaziçi Üniversitesi kültürünün ayrılmaz bir parçası olan öğrenci kulüpleri üzerine yeniden düşünmemizi sağlayacak “Ders Dışı Zamanlar” sergisi ise kampüste oluşan öğrenci atmosferinin üniversite ortamına yaptığı katkıyı gündeme taşıyacaktır.

Boğaziçi Üniversitesi’nin yenilikçi yaklaşımının, eğitim sistemi ile bireylere olan katkılarının ve mezunlarının yarattığı etkilerin ele alınacağı “Boğaziçi’nin DNA’larını Keşfetmek” başlıklı konferans ise; yurtiçi ve yurtdışından uzman isimlerin, akademisyenlerin, eski Boğaziçi Üniversitesi yöneticileri ile mezunların katılımı ile kurumun değerlerini analitik bir anlayışla ortaya çıkarmayı ve Türkiye eğitim sisteminin geleceğine dair çıkarımlar yapmayı amaçlamaktadır.

Her biri ayrı bir tarihi değer olan Bebek Kampüsü’ndeki binalarının içinde eğitim ve öğretime devam ederek tarihini hergün yeniden yaşayan Boğaziçi Üniversitesi, okulun sembollerinden biri olan Bebek Kampüsü girişindeki binanın restorasyonu ile kültürel mirasını korumaya devam edecek ve restorasyonla birlikte Üniversitenin kilometre taşlarının yer alacağı bir sergi ile de Boğaziçi kültürünün temelleri bugünkü kuşaklarla buluşacaktır.